Polo Mineral e Metalúrgico inaugura Centro de Estudos do Quadrilátero Ferrífero

Polo Mineral e Metalúrgico inaugura Centro de Estudos do Quadrilátero Ferrífero