José Alencar profere aula magna no campus de Rio Paranaíba

José Alencar profere aula magna no campus de Rio Paranaíba